logo

Proiectare

   Aveţi nevoie de servicii de proiectare creative, personalizate şi de calitate, care respectă întocmai exigenţele finanţării proiectului de investiţii prin fonduri nerambursabile?
Business Concept
  este soluţia!
  Business Concept oferă urmatoarele soluţii de proiectare tehnică (arhitectură, inginerie, instalaţii) la nivel PSF (Studiu de Prefezabilitate), SF (Studiu de Fezabilitate), DALI (Documentaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (Proiect Tehnic), DE (Detalii Execuţie), studii de teren (geotehnice şi topografice)
 • Construcţii/reabilitare infrastructură rutieră;
 • Construcţii/modernizare/reabilitare/extinderi cladiri civile şi industriale;
 • Sisteme de aducţiune cu apă, canalizare şi staţii de epurare;
 • Asistenţa în obţinerea avizelor şi acordurilor necesare.