logo

Dezvoltarea strategică a comunităţilor

    Dezvoltarea comunităţilor locale necesită viziune, planificare şi implementare. Business Concept vă propune o abordare pragmatică, bazată pe soluţii personalizate şi realiste pentru fiecare comunitate, oferind consultanţă în elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă şi a planurilor integrate de dezvoltare (PIDU) pentru comuna sau oraşul dumneavoastră!
    Business Concept oferă consultanţă în elaborarea strategiilor de dezvoltare şi a planurilor integrate de dezvoltare (PIDU) ale comunelor şi oraşelor. Realizate pe termen mediu şi lung, acestea susţin şi completează instrumentele de amenajare a teritoriului şi de urbanism (PUG, PATJ, etc.), în special prin concepte integrate şi durabile, precum:
  • Dezvoltarea echilibrată şi integrată a unităţii administrativ-teritoriale pe termen mediu şi lung;
  • Orientarea spre atuurile şi problemele cele mai importante ale teritoriului;
  • Valorificarea resurselor locale existente;
  • Utilizarea instrumentelor publice participative;
  • Respectarea principiilor dezvoltării durabile.