logo

Accesarea de finanţări nerambursabile

Profitaţi de oportunitatea finanţărilor nerambursabile şi accesaţi serviciile de consultanţă ale Business Concept - servicii profesioniste consolidate prin experienţa în atragerea de fonduri europene, guvernamentale şi internaţionale!

SC Business Concept SRL oferă servicii complete de consultanţă, de la evaluarea oportunităţii accesării de fonduri nerambursabile pentru proiectul de investiţii dorit de beneficiar şi până la implementarea proiectului în conformitate cu cerinţele specifice ale legislaţiei în domeniul fondurilor europene şi achiziţiilor publice.

  Etapele serviciului de consultanţă în accesarea fondurilor nerambursabile
Pasul 1. Înţelegerea situaţiei şi identificarea nevoii
 • Discuţia activă cu clientul pentru a înţelege situaţia actuală şi nevoia care va fi satisfăcută prin accesarea de finanţări nerambursabile;
 • Conturarea ideei de proiect.
Pasul 2. Analiza de eligibilitate
 • Analiza surselor de finanţare existente sau ce vor apărea în viitorul apropiat;
 • Identificarea programului aplicabil obiectivului de investiţii agreat cu beneficiarul;
 • Analiza preliminară a situaţiei beneficiarului în contextul Ghidului Solicitantului.
Pasul 3. Conceptul şi realizarea proiectului
 • Completarea cererii de finanţare şi a anexelor sale (declaraţii de eligibilitate, de angajament, etc.);
 • Elaborarea analizelor şi a studiilor specifice, conform cerinţelor impuse: plan de afaceri, studiu de pre/fezabilitate, memoriu justificativ, analize cost-beneficiu, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, după caz.
Pasul 4. Depunerea proiectului şi asistarea solicitantului în perioada de evaluare
 • Transmiterea proiectului şi a documentelor anexă către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar/ instituţia evaluatoare sau predarea pachetului proiectului în forma solicitată către beneficiar în vederea depunerii personale spre evaluare;
 • Soluţionarea solicitărilor de clarificări emise de evaluator.
Pasul 5. Implementarea proiectului/Asigurarea managementului de proiect
 • Pregătirea documentelor necesare semnării contractului de finanţare;
 • Realizarea achiziţiilor publice din cadrul proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare (documentaţii, etape de realizare a achiziţiilor, etc.);
 • Coordonarea şi supravegherea modului de desfăşurare a tuturor activităţilor din proiect;
 • Întocmirea cererilor de rambursare şi a documentaţiilor aferente;
 • Elaborarea de evaluări şi raportări periodice conform cerinţelor Autorităţii de Management relevante